Przejdź do treści

Sterowanie Luna

System flowair strefowość

Steruj wszystkimi urządzeniami z jednego miejsca

Oferta FLOWAIR to nie tylko szeroka gama produktów, ale także różne możliwości sterowania. Możemy zaoferować prostą regulację opartą na standardowych sterownikach, jednak głównym naszym rozwiązaniem jest SYSTEM FLOWAIR. Nowoczesne rozwiązanie pozwalające na komunikację urządzeń, kontrolowane za pomocą inteligentnego sterownika T-box.  

Możliwości i i funkcjalności dostępnych typów sterowania

Sterownik T-box
t-box
Manualna 3-stopniowa regulacja wydajności
Grzanie / Wentylacja
Praca w zależności od czujnika drzwiowego i temperatury
Programator tygodniowy
BMS
Opóźnienie wyłączania urządzenia
Bieg jałowy
Integracja urządzeń do SYSTEMU FLOWAIR
Programator tygodniowy dla grupy urządzeń
Programator tygodniowy dla każdej strefy
Indywidualne ustawienia dla każdej strefy
Indywidualny opis kontrolowanej strefy
Antifreeze dla każdej strefy
Maksymalna ilość obsługiwanych urządzeń 31

Inteligentny sterownik T-box

Poznaj podstawowe funkcje

  • 3-stopniowa automatyczna lub manualna regulacja wentylatora, praca wentylatora w trybie ciągłym lub przerywanym.
  • termostat pomieszczeniowy,
  • tryby pracy: chłodzenie / grzanie / wentylacja,
  • możliwość obsługi max. 31 urządzeń lub stref (dla T-box Zone) za pomocą jednego sterownika,
  • lokalna regulacja pracy nagrzewnicy (przy zastosowaniu opcjonalnego czujnika temperatury),
  • antifreeze – automatyczna ochrona przed nadmiernym obniżeniem temperatury w pomieszczeniu,
  • programator tygodniowy,
  • możliwość podłączenia do BMS,
  • integracja urządzeń do SYSTEMU FLOWAIR.
sterowanie T-box

Schemat blokowy dla Luny

sterowanie t-box luna