Przejdź do treści

Projekty unijne

ue

FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J. realizuje projekt pt. „Rozwój firmy FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J. poprzez opracowanie i wdrożenie do działalności gospodarczej nowego projektu wzorniczego kurtyny powietrznej” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr wniosku: POIR.02.03.05-22-0037/19

Cel projektu: 
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp. J.  poprzez opracowanie i wdrożenie do działalności gospodarczej nowego projektu wzorniczego kurtyny powietrznej.
Celem projektu jest rozwój firmy FLOWAIR poprzez opracowanie i wdrożenie do działalności gospodarczej nowego projektu wzorniczego, znacząco ulepszonego produktu z rodziny kurtyn powietrznych.

Najważniejszym rezultatem projektu - w krótkim horyzoncie czasowym - będzie możliwość zaoferowania znacząco ulepszonego produktu o wyróżniających się względem konkurencji cechach.

Planowany efekt: Wprowadzenie do oferty firmy nowego projektu wzorniczego: kurtyny powietrznej. 
Wartość projektu: 158 916.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 109 820.00 PLN

parp

1.  Tytuł projektu: „Wsparcie na rozszerzenie ochrony patentowej wynalazku "Śruba kotwiąca" na kraje europejskie oraz Rosje, Ukrainę i USA.”
Beneficjent: FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.05.04.00-22-101/08-00
Całkowity koszt realizacji Projektu:  63.615,13 PLN
w tym wydatki kwalifikowane:  59.105,09 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 70%
Planowany okres realizacji Projektu: 26.06.2008– 30.12.2011

2.  Tytuł projektu: „Wsparcie na uzyskanie ochrony 12 wspólnotowych wzorów przemysłowych (konsole i obudowy urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych).”
Beneficjent: FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.05.04.01-22-104/08-00
Całkowity koszt realizacji Projektu: 12.767,60 PLN
w tym wydatki kwalifikowane:  11 689,60 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 45%
Planowany okres realizacji Projektu:  18.07.2008 - 30.09.2008

3.  Tytuł projektu: „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku kurtyna powietrzna ze strumieniem pomocniczym na kraje europejskie, Rosję oraz USA.”
Beneficjent: FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA - POIG.05.04.01-22-001/09-00
Całkowity koszt realizacji Projektu: 62.056,48 PLN
w tym wydatki kwalifikowane: 57.414,82 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 45%
Planowany okres realizacji Projektu: 20.10.2009 – 30.12.2012

Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Dyfuzja innowacji”, Działanie 5.4 „Zarządzanie Własnością Intelektualną”, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej.

Więcej informacji o POIG na stronach:
www.parp.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.mrr.gov.pl

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyniku prac rozwojowych nad kurtyna powietrzna ze strumieniem pomocniczym.”
Beneficjent: FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA - POIG.01.04.00-22-006/09-00, UDA-POIG.04.01.00-22-006/09-00
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, oś priorytetowa 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych, Działanie 4.1: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 1 224 040,00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 591 900,00 PLN
Planowany okres realizacji Projektu: 01.04.2009 – 31.01.2011

Więcej informacji o POIG na stronach:

www.parp.gov.pl 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.mrr.gov.pl

Tytuł projektu: „Wsparcie na przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J.”
Beneficjent: FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J.
Numer umowy o dofinansowanie:UDA - POIG.06.01.00-22-001/09-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”- Etap I „Przygotowanie Planu rozwoju eksportu.”

Całkowity koszt realizacji Projektu: 15.250,00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 12.500,00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 10.000,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 80.00 %
Planowany okres realizacji Projektu: 01.04.2009 – 31.07.2009

Więcej informacji o POIG na stronach:
www.parp.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.mrr.gov.pl
 

Tytuł projektu: „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu firmy FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J.”
Beneficjent: FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J.

Numer umowy o dofinansowanie:UDA - POIG.06.01.00-22-040/09-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” – Etap II „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu”.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 391.700,00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 391.700,00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 195.850,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 50.00 %
Planowany okres realizacji Projektu: 17.09.2009 – 01.11.2010

Więcej informacji o POIG na stronach:
www.parp.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.mrr.gov.pl
 

 

Tytuł projektu: „Rozwój i ugruntowanie pozycji firmy FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZINSKI SP.J. oraz wzrost jej aktywności eksportowej dzięki uczestnictwu w 2010 roku jako wystawcy w Międzynarodowych Targach Poznańskich.”
Beneficjent: FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.01.01.02-00-375/09

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 421.765,36 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 255.333,00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 153.199,80 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 60.00%
Planowany realizacji Projektu: 04.01.2010 – 31.08.2010

Więcej informacji o konkursie na stronie:
www.arp.gda.pl

Tytuł projektu: „Wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnego urządzenia z odzyskiem ciepła do wentylacji średnio i dużo kubaturowych pomieszczeń firmy FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp. J w Gdyni”.
Beneficjent: FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.01.02.00-00-023/12

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

Całkowity kosz
t realizacji Projektu: 1.480.563,30 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 1.187.710,00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 593.855,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 50.00%
Planowany realizacji Projektu: 01.03.2012 – 31.03.2013


Więcej informacji o konkursie na stronie:
www.arp.gda.pl

Tytuł projektu: „Rozszerzenie zakresu działalności firmy FLOWAIR w Gdyni poprzez wprowadzenie na  rynek nowej gamy produktów z rodziny kurtyn powietrznych wraz z integralnym programem doboru.”
Beneficjent: FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.01.01.02-00-049/13-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 1.040.334,00 PLN 
w tym wydatki kwalifikowalne: 845.800,00 PLN 
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 338.320,00 PLN 
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 40% 
Planowany realizacji Projektu: 02.04.2013  – 30.06.2014 


Więcej informacji  o konkursie na stronie:
www.arp.gda.pl

POIG.6.5.2 - targi Kazachstan

Tytuł projektu: „Udział firmy FLOWAIR w międzynarodowych targach w Kazachstanie”

Beneficjent: FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J.

Numer umowy o dofinansowanie:  POIG.06.05.02-00-237/13-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 129 150,00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 105.000,00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 78 750,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 75 %

Więcej informacji o POIG na stronach:
http://www.mg.gov.pl/

Tytuł projektu: „Udział firmy FLOWAIR w międzynarodowych targach w Kanadzie”

Beneficjent: FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J.

Numer umowy o dofinansowanie:  POIG.06.05.02-00-209/13-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 101 902,15 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 82 847,28 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 62 135,46 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 75 %

Więcej informacji o POIG na stronach:
http://www.mg.gov.pl/

Tytuł projektu: „Udział firmy FLOWAIR w międzynarodowych targach w Turcji”

Beneficjent: FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J.

Numer umowy o dofinansowanie:  POIG.06.05.02-00-130/13-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 60 670,98 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 49 326,00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 36 994,50 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 75 %

Więcej informacji o POIG na stronach:
http://www.mg.gov.pl/

Tytuł projektu: „Udział firmy FLOWAIR w międzynarodowych targach w Kazachstanie”

Beneficjent: FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J.

Numer umowy o dofinansowanie:  POIG.06.05.02-00-392/13-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 209 715,00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 170 500,00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 127 875,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 75 %

Więcej informacji o POIG na stronach:
http://www.mg.gov.pl/

a

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego produktu - urządzenia UGC oraz procesu kompleksowego zarządzania dystrybucją powietrza (grzanie, chłodzenie, wentylacja).

Projekt jest realizowany  w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej : „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 20014-2020.

Projekt polega na zleceniu Instytutowi Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., opracowania innowacyjnego produktu - UGC uniwersalnego urządzenia powietrznego, grzewczo-chłodzącego przeznaczonego do współpracy z urządzeniami wentylacyjnymi. Planowane są również prace nad procesem kompleksowego zarządzania dystrybucją powietrza (grzanie, chłodzenie, wentylacja), który będzie miał na celu przygotowanie zintegrowanego systemu zarządzania pracą urządzenia UGC w połączeniu z innymi urządzeniami grzewczo-wentylacyjno-chłodzącymi zamontowanymi i pracującymi w tym samym obiekcie w celu inteligentnego i energooszczędnego zarządzenia energię cieplną i wentylacją w budynku. Efektem realizacji projektu będzie uzyskanie Systemu zarządzania energią cieplną i wentylacją, który pozwoli uzyskać jak największe oszczędności energii zużywanej w budynku oraz kosztów związanych z ogrzewaniem i wentylacją.

Wartość projektu: 265680,00 PLN
Wartość dofinansowania: 172800,00 PLN