Przejdź do treści

Sterowanie komorami mieszania KM LEO

System flowair strefowość

Steruj wszystkimi urządzeniami z jednego miejsca

Oferta FLOWAIR to nie tylko szeroka gama produktów, ale także różne możliwości sterowania. Możemy zaoferować prostą regulację opartą na standardowych sterownikach, jednak głównym naszym rozwiązaniem jest SYSTEM FLOWAIR. Nowoczesne rozwiązanie pozwalające na komunikację urządzeń, kontrolowane za pomocą inteligentnego sterownika T-box.  

Możliwości i i funkcjalności dostępnych typów sterowania

Sterownik T-box
t-box
Manualna 3-stopniowa regulacja wydajności
Automatyczna 3-stopniowa regulacja wydajności
Tryby pracy - Grzanie/Wentylacja
Programator tygodniowy dla grupy urządzeń
BMS
Integracja urządzeń do SYSTEMU FLOWAIR
Programator tygodniowy dla każdej strefy
Indywidualne ustawienia dla każdej strefy
Indywidulany opis kontrolowanej strefy
Antifreeze dla każdej strefy
Maksymalna ilość obsługiwanych urządzeń bezpośrednio przez sterownik 31
Maksymalna ilość obsługiwanych urządzeń za pomocą dodatkowych rozdzielaczy n/d

Inteligentny sterownik T-box

Poznaj podstawowe funkcje

 • 3-stopniowa regulacja wydajności wentylatora,
 • płynna regulacja temperatury powietrza nawiewanego,
 • bilans, nadciśnienie lub podciśnienie względem wentylatorów dachowych,
 • zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe pomieszczenia "Antifreeze",
 • ochrona przeciwzamrożeniowa wymiennika wodnego,
 • programator tygodniowy,
 • możliwość obsługi do 31 urządzeń lub stref w SYSTEMIE FLOWAIR za pomocą jednego sterownika,
 • możliwość podłączenia do BMS,
 • możliwość podłączenia szafki detekcji gazu,
 • nastawa przepustnic względem temperatury powietrza zewnętrznego,
 • badanie stopnia zabrudzienia filtra po dołączeniu presostatu jako akcesorium.
sterowanie T-box

Schematy blokowe dla komory mieszania KM LEO

Elementy sterowania