Przejdź do treści

Regulamin zwrotów

Warunki:

1. Zgłoszenie zwrotu towaru odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego na stronie https://flowair.com/pl/wybor-formularza 

2. Po wysłaniu formularza zwrotu firma FLOWAIR Sp. z o.o. w ciągu 5 dni roboczych skontaktuje się z klientem w celu poinformowania o decyzji dotyczącej akceptacji formularza oraz w celu przekazania adresu magazynu, na który powinien zostać odesłany zwracany towar.

3. Zwrotom podlega tylko i wyłącznie towar spełniający warunki*:

  • Zwracany towar nie był używany i nie nosi żadnych śladów użytkowania.
  • Zwracany towar zapakowany jest w oryginalne i niezniszczone opakowanie (np. paleta euro).
  • Zwracany może być tylko towar zawarty w standardowym cenniku Sprzedawcy. Towar wykonywany na specjalne życzenie klienta nie podlega zwrotowi.
  • Zwracany może być tylko towar zakupiony w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu.


*Nie dotyczy podmiotów, dla których warunki są ustalone osobną umową

4. Zwrot towaru spełniający warunki określone w pkt.3 dokonany może być na podstawie dokumentu zakupu tj. faktury VAT wystawionej przez firmę FLOWAIR Sp. z o.o. – skan powinien być dołączony do formularza.

5. Wszelkie koszty związane ze zwrotem pokrywa zwracający.

6. Zwracający zobowiązuje się do zapłaty 7,5% wartości sprzedażowej zwracanego towaru, nie mniej niż 100 zł plus podatek VAT. W ciągu 5 dni od momentu dostarczenia zwrotu, zostanie wystawiona faktura VAT.

7. Towar zwracany do firmy FLOWAIR Sp. z o.o. musi być przesłany wraz z nadanym numerem zwrotu (numer nadawany jest automatycznie po wypełnieniu formularza na stronie www.flowair.pl)

8. Czas rozpatrzenia zwrotu wynosi 10 dni roboczych od momentu dostarczenia zwracanego towaru na odpowiedni magazyn.

9. W przypadku odmowy przyjęcia towaru przez firmę FLOWAIR Sp. z o.o. (gdyż zwracany towar nie spełnia warunków określonych w pkt. 4), klient zobowiązany jest odebrać towar w ciągu 10 dni roboczych na swój koszt lub zobowiązuje się do zwrotu kosztów odesłania towaru w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury, którą firma FLOWAIR SP. z o.o. obciąża klienta w wysokości: 

  • paczka do 30kg - 40zł plus podatek VAT; 
  • paleta - 150zł plus podatek VAT.

10. Firma FLOWAIR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu bez podania przyczyny.

11. Zwrot pieniędzy nastąpi według cen, po których towar został zakupiony przez Zwracającego, w formie faktury – korekty, wystawionej przez firmę FLOWAIR Sp. z o.o..

12. Faktura korekta wystawiona zostanie w ciągu 5dni roboczych od daty akceptacji zwrotu przez firmę FLOWAIR Sp. z o.o.

13. Firma FLOWAIR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta dodatkowymi kosztami manipulacyjnymi w szczególnych przypadkach zwrotu.